Indoor farming is ‘uitdagend én veelbelovend’

In het Mikrocentrum in het Brabantse Veldhoven vond alweer de zesde editie plaats van de Vertical Farming Conferentie. De partners van het Fieldlab Vertical Farming Zuid Holland zorgden er voor interessante presentaties voor het publiek.

Fieldlab partner Signify zoomde in op het onderzoek naar de potentie van nieuwe gewassen die rendabel geteeld kunnen worden in een indoor farm. Op het research centrum GrowWise in Eindhoven test Signify de potentie van dwergtomaten, aardbeien, jonge planten maar ook chrysanten en spinazie. Onderzoeker Stefan van de Voort stelt dat het uitdagend én veelbelovend is om deze gewassen rendabel te gaan telen in indoor farms. Bij de opkweek van jonge planten ontdekte hij dat de planten uit de indoor farms sterker zijn waardoor ze makkelijk de transfer maken naar een volgend teeltsysteem zoals de volle grond of onder glas. Sterk uit de startblokken komen, geeft de planten een betere basis voor verdere teeltprestaties. De kansen voor een hybride teeltsysteem van glastuinbouw en indoor farming zullen we naar verwachting steeds vaker zien, verwacht Van de Voort. Ook bij de andere gewassen laten de proeven kansrijke resultaten zien. Vooral in de uniformiteit en kwaliteit rondom bloei, kleuring en nutritionele waarden scoren de planten geteeld in indoor farms hoog.

Consumentperceptie

Onderzoeker bij Wageningen Economic Research Gemma Tacken ging in haar presentatie in op het consumentenonderzoek dat vanuit het Fieldlab is uitgevoerd. In dat onderzoek is gekeken naar de consumentenperceptie en de aankoopmotivatie. Consumenten weten over het algemeen weinig over de manier waarop hun sla, tomaatjes en aardbeien geteeld worden. Van indoor farming weten ze, niet heel verrassend, nog wat minder. De respondenten zijn wel licht positief over indoor farming stelt Tacken. Vooral het aspect dat er pesticidevrij geteeld wordt in een vertical farm spreekt aan. Ook dat er minder land en water nodig is voor deze manier van telen zijn motivaties voor consumenten om producten uit een indoor farm te kopen. Tacken ziet weinig toegevoegde waarde in een speciaal keurmerk voor indoor farming. Volgens haar is het relevanter de voordelen voor de consument te etaleren en het eerlijke verhaal van indoor farming duidelijk te vertellen.  

Website

De community Indoor Farming Nederland die samenwerkt met het Fieldlab Vertical Farming heeft als vervolg op het consumentenonderzoek van Tacken een website ontwikkeld rondom indoor farming: www.watisindoorfarming.nl. Samen met de indoor farmers Future Crops, OwnGreens, Vaversa, GlowFarms, VanGelder, Infarm en Growy en studenten van Inhollans is gewerkt aan het narratief van indoor farming voor consumenten. De site moet helpen om het verhaal richting consumenten te duiden en helpen bij het maken van bewuste keuzes. 

Vergelijkende proeven

Na de presentatie over consumentperceptie betraden Isabelle Righini en Caterina Carpineti van Wageningen University & Research het podium. Zijn gingen in op de onderzoeken die in de testfaciliteiten op het Horti Science Park in Bleiswijk worden gedaan. Binnen het Fieldlab wordt ook onderzoek gedaan naar de prestaties van verschillende indoor farming systemen. De gesloten en daarmee volledig stuurbare omgeving van een indoor farm geeft de onderzoekers de kans om planten nog beter te leren begrijpen. De nieuwe inzichten zijn niet alleen interessant voor de teelt zonder daglicht. Het geeft ook nieuwe inzichten voor de teelt onder glas. 

 

De gedeelde output van de Fieldlab partners kon op flink water interactie van het publiek rekenen. Juist omdat men binnen de nog jonge sector terughoudend is in het delen van resultaten werd de bijdrage van de partners gewaardeerd. 

 

Binnen het Fieldlab Vertical Farming Zuid Holland werken de volgende partners samen: Stichting Greenport Horti Campus, onderzoeksinstituut Wageningen Plant Research, Stichting Wageningen Research, Hogeschool Inholland, Improvement Centre, Delphy BV, Vitro Plus BV, Logiqs BV, Future Crops, Signify Nederland en Vertify. 

 

Het Fieldlab Vertical Farming Zuid Holland wordt mogelijk gemaakt door een eigen bijdrage van de partners en door een bijdrage van het Europese Fonds voor Regionale ontwikkeling van de Europese Unie en de Provincie Zuid-Holland. 

Vergelijkbare berichten