Radijs in de vertical farm

Hoofdvraag

Wat zijn de optimal teeltomstandigheden voor het telen van radijs in een Vertical farm voor de teeltaspecten van variaties in ras, teeltsystemen, lichtspectrum en substraat?

Opzet proef 1

 • Vier verschillende lichtspectra
 • Drie verschillende teeltsystemen
 • Twee rassen
 • Één voedingsoplossing
 • Één substraat
 • Semi gelijk klimaat

Opzet proef 2

 • Verschil in substraat
 • Verschil in teeltsysteem
 • Invloed van temperatuur
 • Ander voedingsoplossing
 • Nieuw lichtrecept
  ■ Rood: 52,2%
  ■ Blauw: 34,1%
  ■ Groen: 13,7%

Vergelijkbare berichten