Student & Projects
Workpackages
Over vertical farming

De activiteiten van het Fieldlab binnen dit project worden uitgevoerd vanuit vier werkpakketten:

In het Fieldlab Vertical Farming komt een belangrijke samenwerking tot stand tussen Zuid-Hollandse kennisinstellingen en bedrijven die zich bezighouden met het produceren van verticaal geteelde producten, het verkopen van verticaal geteelde producten en leveranciers van technologieën voor vertical farms. In het project wordt een innovatief ecosysteem tot stand gebracht waarin state-of-the-art kennis van kennisinstellingen en (MKB) bedrijven samen wordt gebracht en waar optimale faciliteiten worden geboden aan bedrijven voor ‘business driven’ onderzoek en innovatie op het gebied van vertical farming.  

Het Fieldlab draagt daarmee bij aan het vergroten van de kennispositie van de Nederlandse tuinbouw op het gebied van daglichtloos telen en het behouden van de leidende positie van de Nederlandse tuinbouw sector wereldwijd. Het Fieldlab levert daarmee een essentiële bijdrage aan het duurzaam versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Deze samenwerking is fundamenteel anders dan wat nu gebruikelijk is in productieketens van verse groenten en fruit.  

Werkpakket 1
Wageningen Economic Research

Dit werkpakket richt zich op het vergroten van de bekendheid van de meerwaarde van vertical farming voor consumenten en marktpartijen, zoals retail en horeca. Door middel van consumenten- en marktonderzoek, en demonstratie activiteiten worden de voordelen van vertical geteelde producten in de praktijk getoond. Uitvoering vindt plaats in samenwerking met het Experience Centre van Van Gelder in Ridderkerk.

Werkpakket 2
WUR Glastuinbouw

Dit werkpakket richt zich op ontwikkeling en valorisatie van innovaties op het gebied van vertical farming door tuinbouwbedrijven. Door middel van nieuwe state-of-the-art klimaatcellen van WUR en Improvement Centre in Bleiswijk worden faciliteiten aangeboden aan ondernemers voor het uitvoeren van onderzoek en het testen en demonstreren van kansrijke nieuwe technieken. 

Werkpakket 3
Hogeschool Inholland

Dit werkpakket richt zich op de ontwikkeling van state-of-the art opleidingsprogramma’s op het gebied van vertical farming. Daarbij wordt de laatste kennis op het gebied van vertical farming in het netwerk verspreid via leerarrangementen voor ondernemers. Uitvoering vindt grotendeels plaats vanuit het World Horti Centre in Naaldwijk. Het WHC vormt daarmee de regionale educatiepoot van het Fieldlab in Zuid-Holland. Hogeschool Inholland draagt zorg voor het borgen van de laatste stand van de techniek en kennis van vertical farming in het reguliere (beroeps)onderwijs. 

Werkpakket 4
Hogeschool Inholland

Het doel van werkpakket 4 is om de samenwerking binnen het Fieldlab Vertical Farming uit te bouwen naar een netwerk van waaruit bedrijven en kennisinstellingen blijvend kunnen werken aan de versnelling van business development op het gebied van vertical farming. Hiermee wordt de basis gelegd voor een blijvend verdienmodel voor het Fieldlab, waarmee de samenwerking na het project kan voortbestaan en verder kan worden uitgebouwd.