Vertical farming

Vertical Farming is een nieuw teeltsysteem dat voor de tuinbouw veel nieuwe kansen biedt. Niet alleen voor de teelt zelf, maar ook nieuwe producten en markten kunnen bediend worden. Er ontstaan compleet nieuwe ketens

Vertical Farming kun je als volgt omschrijven: Bij Vertical Farming worden planten ten behoeve van voedselvoorziening van als plantaardige grondstof in een volledig gesloten, gecontroleerde omgeving geproduceerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kritische technologie. Planten worden gekweekt in gestapelde hydrocultuurteeltlagen met toepassing van LED-verlichting, airconditioning, ventilatoren en systemen die planten voorzien in hun groeibehoeften.

Veel voorbeelden van Vertical Farming vind je in de stedelijke omgeving. Initiatiefnemers hebben gunstige overwegingen om met Vertical Farming te beginnen. Zo kun je gewassen schoon en duurzaam produceren, breng je gewassen dichter bij de gebruiker van je werkgelegenheid creëren. Toch lijkt de praktijk weerbarstig. Kosten zijn soms hoger dan gedacht en de gewaskeuze is beperkt. Een onderneming opzetten is soms moeilijker dan je denkt.

Deze wiki gaat niet alleen over de gronden en technische aspecten van verticale landbouw, maar ook over de bedrijfsmodellen.

Vergelijkbare berichten