Eerste indoor basilicum geoogst in Delphy Improvement Centre

De eerste partij binnengekweekte basilicum werd geoogst in het Delphy Improvement Centre. Sinds mei werkt Lisanne Meulendijks aan de ontwikkeling van praktijkgerichte teeltkennis voor Vertical Farms. In de proefkamers kunnen groeifactoren als klimaat, licht en irrigatie eenvoudig worden gevarieerd.

Door deze flexibiliteit kan er geëxperimenteerd worden hoe de teelt in een Vertical Farm geoptimaliseerd kan worden. De focus ligt op het analyseren van het groeiproces van de plant. Bij een Vertical Farm beïnvloedt de plant zijn eigen teeltomgeving relatief sterk waardoor er rondom het gewas een microklimaat ontstaat dat afwijkt van het gecontroleerde klimaat in de kamer.

Teeltfactoren

De mate van uitwisseling tussen deze klimaten is afhankelijk van het ontwerp van de Vertical Farm. Om het potentieel van een Vertical Farm ten volle te benutten, dient de optimalisatie van de groeirecepten op dit principe gebaseerd te zijn, omdat het uiteindelijk het microklimaat is dat de groei van de plant stuurt.

Door het onderzoek vanuit deze invalshoek te benaderen en te kijken naar het effect van de verschillende teeltfactoren op de plant, is het mogelijk een teeltadvies te formuleren dat specifiek is voor verschillende Vertical Farming faciliteiten.

Licht intensiteit

In het eerste experiment is gekeken naar het effect van toenemende lichtintensiteit op de groei van basilicum, in combinatie met het testen van verschillende soorten substraat. Door gebruik te maken van sensoren op en rond de plant werd de groei nauwlettend gevolgd en kon deze gekoppeld worden aan het microklimaat tussen het gewas en het macroklimaat in de cel. Dat leidde tot interessante en smakelijke eerste resultaten, vertelt Lisanne.

Zakelijke vragen onderzoeken

De grafiek toont de relatie tussen toenemende lichtintensiteit en jaarlijkse productie: hoe meer licht, hoe steiler de curve, hoe sneller de planten groeien. Dat de plant sneller groeit met meer licht is natuurlijk niets nieuws.

Wat deze resultaten interessant maakt, is dat elke groeicurve in een formule kan worden uitgedrukt en dat de foutmarge rond de curven klein is, legt Lisanne uit. Dit komt doordat de teeltomstandigheden binnen een Vertical Farm volledig onder controle zijn. Aan de hand van de formules achter dit soort curves kan dan de teeltpraktijk worden geoptimaliseerd.

Het wordt mogelijk om antwoorden te formuleren op vragen als: “Wat betekent een investering in extra licht voor mijn opbrengst? Hoeveel dagen na ontkieming kan ik het beste oogsten om mijn opbrengst te maximaliseren?”

Dit zijn belangrijke bedrijfsaspecten voor de productie. “Door ons toepassingsgerichte onderzoek ontwikkelen we kennis die inspeelt op dit soort praktijkvragen.”

Vers gewicht van de basilicum uitgezet als functie van lichtintensiteit en dagen na ontkieming.

Dit experiment is onderdeel van het project Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland.

Voor meer informatie:
Delphy
www.delphy.nl

Vergelijkbare berichten