Fieldlab Vertical Farming

Interviews: doel en aanpak

  • Doel: verkennen van beelden, bekendheid en meerwaarde Vertical
   Farming (VF) voor bladgroente, verse kruiden en zacht fruit, vanuit
   perspectief ketenpartijen
  • Doel: verkennen van beelden, bekendheid en meerwaarde Vertical Farming (VF) voor bladgroente, verse kruiden en zacht fruit, vanuit perspectief ketenpartijen
   ■ Blok 1: De uitdagingen in functie als inkoper / cat. manager
   ■ Blok 2: Mogelijke plek van VF hierin, algemeen en afgezet tegen gangbaar en biologisch

Interview: inhoud blok 1

  • Wat houdt uw functie in? Rol i.r.t. AGF-inkoop/assortiment? Wat zijn doelstellingen, taakstellingen?
  • Probeert u aan specifieke behoeften van consumenten te voldoen? Waar liggen hierbij de uitdagingen?
  • Waar moet AGF-product aan voldoen? Wat helpt u bij het behalen van uw doelstellingen, taakstellingen? En wat maakt het lastig?
  • Welke kwaliteitskenmerken (t.a.v. product, leverancier, service) verwacht u?

Interview: inhoud blok 2

  • Bent u bekend met VF? Wat houdt het voor u in?
  • Welke voordelen van VF ziet u (t.o.v. gangbaar en biologisch)? Welke kenmerken stelt u op prijs?
  • Welke nadelen van VF ziet u?
  • Welke verschuivingen in het assortiment verwacht u en biedt dit kansen voor VF?
  • Past VF bij uw uitstraling als bedrijf?
  • Wat kunnen doorslaggevende kenmerken van VF zijn om het op te nemen in het assortiment?

Vergelijkbare berichten