Teelt van tomatenplanten in een gecontroleerde omgeving

Samenvatting

Op dit moment is er onvoldoende kennis over het produceren van uniforme tomatenplanten van hoge kwaliteit in een kweekkamer in vergelijking met planten gekweekt in een kas. Het doel van het project is om de potentie van vertical farming voor de productie van uitgangsmateriaal voor tomaten te ontdekken. In het experiment van dit onderzoek worden rode lichtgevende dioden (LED’s, R), blauwe lichtgevende dioden (LED’s, B) en UV-B-licht gebruikt om verschillende lichtintensiteiten te verkrijgen (300 μmolm-2 s-1, 200 μmolm -2 s-1, 100 μmolm-2 s-1) en verschillende rood- en blauwverhoudingen (9:1, 3:1, 1:1). Door een literatuurstudie uit te voeren naar de invloed van lichtintensiteit, lichtverhouding, UV-B licht en de resultaten van gecontroleerde experimenten te analyseren, bleek uit het onderzoek dat tomatenplanten gekweekt onder 300 μmolm-2 s-1 superieur waren in versgewicht, droog gewicht, stengeldiameter en bladoppervlak ten opzichte van de andere intensiteiten. Een R:B verhouding van 9:1 komt de groei van tomatenplanten het beste ten goede, gebaseerd op bladoppervlak, stengeldiameter, vers- en drooggewicht. Oedeem kan worden onderdrukt door TL-lampen te gebruiken voor extra UV-B-licht. Er is echter verder onderzoek nodig om de impact van verschillende UV-B-dosis op de ontwikkeling van oedeem in tomatenplanten te bepalen. Uit dit onderzoek is gebleken dat tomatenplanten zich beter kunnen ontwikkelen onder 300 μmolm-2 s-1 en toepassing van UV-B op de productie van tomatenplanten kan de kwaliteit verbeteren wat betreft bladontwikkeling en het verminderen van oedeemniveau.

Vergelijkbare berichten