Student & Projects
Werkpakket 3: Educatie en Training
Werkpakket 3: Educatie en Training

Om de impact van nieuw verkregen kennis binnen het Fieldlab zo hoog mogelijk te maken is het belangrijk om deze kennis om te kunnen zetten in kunde bij een zo groot mogelijke doelgroep. Het doel van werkpakket 3 is he verzamelen, valideren, borgen en verspreiden van kennis via verschillende educatieve en trainingsvormen. Ambitie is om specifiek onderwijsmateriaal op het gebied van vertical farming te ontwikkelen voor gebruik in diverse contexten. Als bron worden de andere werkpakketten benut. Daarnaast worden de deelnemende organisaties gevraagd om kennis, ervaringen en materialen te delen. Iedere participant heeft naast de EFRO werkpakketwerkzaamheden immers nog meer projecten lopen.

Binnen dit werkpakket wordt voortgebouwd op de bestaande samenwerking van de Demokwekerij Westland (onderdeel van de Proeftuin Zwaagdijk) en Inholland binnen het World Horti Centre (WHC) in Naaldwijk. Het WHC vormt daarmee de regionale educatiepoot voor het Fieldlab in Zuid-Holland. Daarnaast voormen Delphy en Improvement Centre een sterke combinatie in praktijktrainingen en digitalisering. Delphy Education verzorgt trainingen en kennisoverdracht aan ondernemers met gebruik van de faciliteiten en kennis van Improvement Centre.

Hogeschool Inholland ontwikkelt momenteel een Minor Vertical Farming. Een minor is een specialisatievak van een half jaar, dat binnen de context van een reguliere bacheloropleiding (HBO en WO) kan worden gevolgd. Minoren zijn niet gebonden aan één opleiding of instituut, maar staan op en voor deelname vanuit andere instituten en  opleidingen. In samenwerking met de domeinen Agri-Food & Life Sciences en Techniek, Ontwerp en ICT wordt deze minor ontwikkeld met het oog op een brede uitrol. Om de aansluiting van deze minor de komende jaren te borgen, wordt nauw aangesloten op de activiteiten van het Fieldlab.

Los van de strikt educatie gerelateerde aanpak, zoals beschreven, vervullen studenten, docenten en lectoren van Inholland binnen het Fieldlab een rol in praktisch onderzoek. Hierbij kan worden gedacht aan specifieke afstudeeropdrachten en onderzoeksprojecten, alsook aan onderwijs gerelateerde projectactiviteiten, waarbij  verschillende aspecten van vertical farming als casuïstiek worden ingebracht.

Hierbij wordt door Inholland binnen het Fieldlab capaciteit ingebracht vanuit de volgende opleidingen:

  • Tuinbouw & Agribusiness (teelt, markt & consument); 
  • Food Commerce & Technology (markt & consument); 
  • Techniek, Ontwerp & ICT (techniek, energie).