Home
Wageningen University & Research Vertical Farming Lab

Vertical Farming (VF) heeft in potentie een aantal grote maatschappelijke voordelen. VFs kunnen bijdragen aan een gezond en gevarieerd dieet voor bewoners van steden. Ze zijn door hun hoge mate van afgeslotenheid niet tot nauwelijks gevoelig voor (extreem) buitenklimaat. Ze zijn zeer water & nutrient use efficient. Omdat de energievraag met groene stroom kan worden ingevuld, is er een neutrale tot negatieve uitstoot van CO₂. VFs kunnen in stedelijke energienetwerken worden geïntegreerd. Ze kunnen in korte tot ultra korte ketens worden ingepast en er is minder chemische ziekte- en plaagbestrijding nodig.

Op ons proefstation in Bleiswijk beschikken we over 4 Vertical farm cellen. Twee daarvan zijn bedoeld om experimenten te doen met hogedraadgewassen als tomaat, komkommer en paprika. Twee andere zijn cellen met meerdere lagen met twee lagen in elke cel; hier hebben we al geëxperimenteerd met bladgroenten, kruiden, dwergtomaatjes, aardbei en eiwitgewas soja. De cellen zijn ook geschikt voor experimenten met o.a. vruchtgroente jonge planten (zoals tomaat, paprika enz.), potplanten, snijbloemen en bepaalde geneeskrachtige planten. Onze faciliteiten zijn uniek in de wereld, omdat we ze volledig kunnen sluiten. Indien gewenst vindt er geen uitwisseling van gassen plaats, dus we kunnen b.v. experimenten met CO2-opname op gewasniveau. De cellen zijn ook volledig gesloten wat betreft waterkringlopen, zodat we de opname en transpiratie van water en voedingsstoffen kunnen meten. Bovendien: de geïnstalleerde lichtintensiteit is 1500 micromol, wat ver boven de norm ligt. Wij gebruiken deze faciliteiten voor contractonderzoek. Het adres is Violierenweg 1, 2665 MV, Bleiswijk.

Fotostudio Gerard-Jan Vlekke / Fotovak

Het doel van het Fieldlab VF is om meer gebundeld onderzoek te doen voor de ontwikkeling van de boven genoemde potenties van VF om daarmee effectiever op internationale business kansen in te kunnen spelen.

Als toepassingsgebieden zijn geïdentificeerd: de klassieke glastuinbouwmarkt, de markt voor tuinbouw uitgangsmateriaal, disruptieve markten in ultra-korte ketens, de markt voor exotische producten w.o. tropisch fruit en de markten die nog niet door glastuinbouw worden beleverd waaronder die van farmacie en cosmoceuticals.

Relevant links: