Home
Vertify Vertical Farming

Faciliteiten
Zowel bij de locatie in het World Horti Centre (WHC) als de locatie in Zwaagdijk-Oost beschikt Vertify over faciliteiten op het gebied van de daglichtloze teelt (Vertical Farming).  

Het beteelbare oppervlak van de klimaatcellen varieert van 5 tot 20 m2, het aantal onderzoekmodules van 4 tot 12 en de cellen zijn allemaal voorzien van dimbare LED.  

Een aantal cellen biedt de mogelijkheid naast laagblijvende ook hoge gewassen te telen. Vertify beschikt ook over de mogelijkheid voor het doen van onderzoek onder omstandigheden die het midden houden tussen een kas en een Vertical Farm: hierbij kan de daglichtloze teelt worden vergeleken met een teelt onder een combinatie van daglicht en LED en/of een combinatie van daglicht en SON-T.

Type onderzoek
Vertify gebruikt de faciliteiten voor een breed scala aan activiteiten. Het teeltonderzoek vindt plaats in opdracht van zowel commerciële partijen als openbare projecten zoals het Fieldlab Vertical Farming en Interreg Hy4Dense. Daarnaast zijn de cellen ook regelmatig in gebruik voor het onderwijs en voor demonstratiedoeleinden.

Een belangrijke toepassing is ook het onderzoek dat zich – in opdracht en samenwerking met veredelaars – richt op de zogenaamde ‘Life Cycle Shortening’. Daarbij is het doel de periode van zaad tot zaad zo kort mogelijk te maken en daarmee de ontwikkeling van nieuwe genotypen te versnellen. Daglichtloze klimaatcellen met LED-verlichting bieden veel mogelijkheden door middel van bijvoorbeeld licht, daglengte en temperatuur de ontwikkeling van planten in de gewenste richting te manipuleren.

In het Fieldlab Vertical Farming komt een belangrijke samenwerking tot stand tussen Zuid-Hollandse kennisinstellingen en bedrijven die zich bezighouden met het produceren van verticaal geteelde producten, het verkopen van verticaal geteelde producten en leveranciers van technologieën voor vertical farms. In het project wordt een innovatief ecosysteem tot stand gebracht waarin state-of-the-art kennis van kennisinstellingen en (MKB) bedrijven samen wordt gebracht en waar optimale faciliteiten worden geboden aan bedrijven voor ‘business driven’ onderzoek en innovatie op het gebied van vertical farming. Het Fieldlab draagt daarmee bij aan het vergroten van de kennispositie van de Nederlandse tuinbouw op het gebied van daglichtloos telen en het behouden van de leidende positie van de Nederlandse tuinbouw sector wereldwijd. Het Fieldlab levert daarmee een essentiële bijdrage aan het duurzaam versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Deze samenwerking is fundamenteel anders dan wat nu gebruikelijk is in productieketens van verse groenten en fruit.