Home
Delphy Vertical Farming Lab

De missie van Delphy Team Vertical Farming is het ontwikkelen en implementeren van hoogwaardige en betrouwbare kennis over gewasteelt voor commerciële verticale/indoor-farms. Op deze manier speelt Team Vertical Farming in op de kennisvraag die voortkomt uit het volledig gecontroleerd telen van gewassen. Door het ontbreken van natuurlijke factoren die de productie in gewassen bepalen, moet bekende teeltkennis voor Vertical Farms worden aangepast en deels herontwikkeld. Het werk van Team Vertical Farming slaat een brug tussen fundamentele kennis en toegepaste knowhow.

Onze diensten:

Onderzoek in onze eigen Vertical Farms
Het onderzoekscentrum van Delphy Vertical Farming is gevestigd in het Improvement Centre in Bleiswijk, Nederland. We ontwikkelen kennis met onze hightech praktijkgerichte onderzoekscellen en kennis op maat met de faciliteiten van onze klanten. Onze onderzoeksfaciliteiten omvatten:

  • 2 fytotronkamers met elk 7,2 m2 groeioppervlak
  • 1 klimaatcel met >80m2 teeltoppervlak voor de binnenteelt van hoge gewassen zoals hogedraadtomaten (single layer)
  • 1 meerlagencel met 68 m2 teeltoppervlak verdeeld in vier lagen voor de teelt van lagere gewassen zoals bladgroen (mulit layer)

De gekozen technologie in deze cellen, waaronder de klimaat- en lichtsystemen, maken onze onderzoeksresultaten schaalbaar naar commerciële formaten.

De bouw van de single layer en multilayer cellen zijn mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de Provincie Zuid Holland.

Functioneel Ontwerp
Bij het ontwerpen van een nieuwe vertical farm faciliteit, is het belangrijk dat het gewas vanaf het begin meegenomen wordt in de ontwerpfase. Delphy’s Team Vertical Farming verzorgt een functioneel ontwerp voor een scala aan verschillende gewassen. Net zoals de functionele ontwerpen die Delphy opstelt voor kassenteelt, beschrijft het functioneel ontwerp van Team Vertical Farming in detail de exacte teeltspecificaties van het gewas zoals gewenste klimaat-, irrigatie en lichtstrategie en andere teelt gerelateerde parameters. Een functioneel ontwerp verschaft hiermee de teelt gerelateerde informatie die als input dient voor het technisch (engineering) ontwerp.

Training & Educatie
Team Vertical Farming verzorgt online cursussen en on-site trainingen over gewasproductie in een vertical farm. Hierbij ligt er enerzijds een focus op praktische behandelen van de theorie die teeltstrategie bepaalt. Daarnaast wordt er ingegaan op de praktijk: wat komt er praktisch kijken bij het telen van gewassen in een vertical farm?

Advies op uw teeltstrategie
Delphy geeft teeltadvies aan Vertical Farm-telers en verbetert hun teeltmethoden op een holistische manier. Het gewas staat centraal en de focus van het advies ligt op het begrijpen van de directe interactie tussen het gewas en de technische installatie. Door deze gezamenlijk te analyseren en te optimaliseren wordt de gewasproductie verbeterd. Dit advies omvat het gebruik van verschillende gewas- en klimaatsensoren. Naast het verzamelen van data, ondersteunen we klanten ook bij de interpretatie en verwerking van deze data. Op deze manier bieden we (remote) teeltondersteuning aan commerciële Vertical Farms, zowel klein als groot, wereldwijd.