Vertical farming

Vertical farming

Het telen van gewassen in gebouwen (vertical farming) kan veel voordelen bieden. Door gewassen bijvoorbeeld in lagen boven elkaar te telen in leegstaande kantoorpanden, realiseren we een duurzame, efficiënte en volledig gecontroleerde teelt. Uiteindelijk kan dit betekenen geen gebruik van pesticiden, geen uitstoot van nutriënten, slechts 2-4 liter water per kilogram groenten en een 10-20…

EFRO-project Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland

ERDF project Field Lab Vertical Farming South Holland

Er is in Nederland al veel kennis en expertise op het gebied van vertical farming. Die kennis en expertise zijn echter erg versnipperd. Daardoor ontbreekt het de sector aan voldoende (internationale) slagkracht. Het project Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland zorgt voor een bundeling op één centrale plek. Over vertical farming Met het oog op de sterk…

Fieldlab Vertical Farming 2019 – 2023

Fieldlab Vertical Farming 2019 – 2023

Met het oog op de sterk stijgende wereldbevolking is er grote behoefte aan vernieuwende landbouwmethoden om de productie van voedsel per vierkante meter sterk op te voeren. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het verticaal telen van producten in een gesloten, volledig geconditioneerde omgeving, waar de teelt (meestal) in meer lagen boven elkaar geproduceerd wordt met…

Studenten doen proef in radijs in Vertical Farming

Students do a trial in radishes in Vertical Farming

In de led container van onze vestiging in Naaldwijk is een groep 2e jaars studenten van Inholland Delft die de HBO opleiding Tuinbouw en Agribusiness doen, bezig met een onderzoek in het kader van ‘Fieldlab Vertical Farming’. In de led container van onze vestiging in Naaldwijk is een groep 2e jaars studenten van Inholland Delft…

Onderzoek van paprika in vertical farming

Research of peppers in vertical farming

In Naaldwijk is een groepje studenten van InHolland Delft gestart met het kweken van paprika’s in vertical farming. Vanuit het project Fieldlab Vertical Farming begeleidt Vertify studenten bij onderzoek in vertical farming. 5 nationale en internationale studenten zijn tot januari 2 tot 3 keer per week in de led container aanwezig om onder begeleiding van…

Cursus Vertical Farming

Vertical Farming course

Er is een gedeeld enthousiasme dat verticale landbouw de wereld kan voorzien van veilige, voedzame en duurzame groenten. Maar de meeste claims missen een robuuste wetenschappelijke onderbouwing. In deze gemengde klassikale cursus brengen ’s werelds meest vooraanstaande academici in het veld van Wageningen University & Research het bedrijfsleven, de academische wereld en studenten samen. Deel…

Leo Marcelis van Al Jazeera over verticale landbouw

Leo Marcelis of Al Jazeera on vertical farming

De wereldbevolking en het aantal mensen dat in steden woont, groeit. Tegelijkertijd neemt de vraag naar gezond, vers en lokaal geproduceerd voedsel toe. Vertical farming heeft de potentie om aan deze vraag te voldoen: door te telen in meerlagensystemen die letterlijk de lucht in gaan, kan in steden duurzaam, efficiënt en volledig gecontroleerd worden geteeld…