Fieldlab Vertical Farming bij Delphy in gebruik genomen

Field lab Vertical Farming at Delphy taken into use

De twee praktijkgerichte Vertical Farm klimaatkamers voor het Fieldlab Vertical Farming op de locatie van Delphy in Bleiswijk zijn in gebruik genomen. De partners van het Fieldlab Vertical Farming Zuid Holland beogen met dit Fieldlab bij te dragen aan het duurzaam versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouwsector in Zuid Holland door het creëren van…

Eerste indoor basilicum geoogst in Delphy Improvement Centre

First indoor basil harvested in Delphy Improvement Center

De eerste partij binnengekweekte basilicum werd geoogst in het Delphy Improvement Centre. Sinds mei werkt Lisanne Meulendijks aan de ontwikkeling van praktijkgerichte teeltkennis voor Vertical Farms. In de proefkamers kunnen groeifactoren als klimaat, licht en irrigatie eenvoudig worden gevarieerd. Door deze flexibiliteit kan er geëxperimenteerd worden hoe de teelt in een Vertical Farm geoptimaliseerd kan…

Delphy voert commercieel onderzoek uit voor eenvoudige implementatie

Delphy conducting commercial-type research for easy implementation

“Onze missie is om vertical farms en de sector te helpen om teeltprocessen efficiënter en winstgevender te maken. Naast het oogstresultaat van de teeltstrategie onderzoeken we het energieverbruik daarvan en hoe het ontwerp van de boerderij dat beïnvloedt. benader de productie van VF-gewassen met een holistische visie waarin het boerderijontwerp, het gewas en de teeltstrategie…

Fieldlab Vertical Farming

Fieldlab Vertical Farming

Interviews: doel en aanpak Doel: verkennen van beelden, bekendheid en meerwaarde VerticalFarming (VF) voor bladgroente, verse kruiden en zacht fruit, vanuitperspectief ketenpartijen Doel: verkennen van beelden, bekendheid en meerwaarde Vertical Farming (VF) voor bladgroente, verse kruiden en zacht fruit, vanuit perspectief ketenpartijen■ Blok 1: De uitdagingen in functie als inkoper / cat. manager■ Blok 2: Mogelijke…

Consumentenonderzoek Vertical Farming

Consumer research Vertical Farming

Meestal onbekend en gemakkelijk verkeerd begrepen De meeste consumenten zijn niet bekend met vertical farming■  Productiesystemen in het algemeen■  Kennis voedselproductie■  Betrokkenheid bij eten Waarom zouden consumenten VF-producten kopen? Persoonlijke motieven belangrijker (ego > eco) zoals smaak en gezondheid VF niet onderscheidend op top 3 koopmotieven lager of gelijk VF is positief over ecologische waarden,…

Indoor farming is ‘uitdagend én veelbelovend’

Indoor farming is 'challenging and promising'

In het Mikrocentrum in het Brabantse Veldhoven vond alweer de zesde editie plaats van de Vertical Farming Conferentie. De partners van het Fieldlab Vertical Farming Zuid Holland zorgden er voor interessante presentaties voor het publiek. Fieldlab partner Signify zoomde in op het onderzoek naar de potentie van nieuwe gewassen die rendabel geteeld kunnen worden in…

Radijs in de vertical farm

Radish in the vertical farm

Hoofdvraag Wat zijn de optimal teeltomstandigheden voor het telen van radijs in een Vertical farm voor de teeltaspecten van variaties in ras, teeltsystemen, lichtspectrum en substraat? Opzet proef 1 Vier verschillende lichtspectra Drie verschillende teeltsystemen Twee rassen Één voedingsoplossing Één substraat Semi gelijk klimaat Opzet proef 2 Verschil in substraat Verschil in teeltsysteem Invloed van…

Teelt van tomatenplanten in een gecontroleerde omgeving

Teelt van tomatenplanten in een gecontroleerde omgeving

Samenvatting Op dit moment is er onvoldoende kennis over het produceren van uniforme tomatenplanten van hoge kwaliteit in een kweekkamer in vergelijking met planten gekweekt in een kas. Het doel van het project is om de potentie van vertical farming voor de productie van uitgangsmateriaal voor tomaten te ontdekken. In het experiment van dit onderzoek…

Verbetering van de uniformiteit van het microklimaat in verticale teeltsystemen

SamenImproving the uniformity of the microclimate in vertical cultivation systems

Voorwoord Dit is een eindverslag van het afstudeerproject aan Hogeschool Inholland (Delft). Het project werd uitgevoerd in de verticale boerderij van het bedrijf Vertify in het World Horticulture Center (WHC), om de correlatie tussen luchtcirculatie (ventilatie) en microklimaat te onderzoeken, werd deze doelstelling voorgesteld door Vertify. Twee anemometers en één klimaatsensor werden gebruikt om de…

Semi-automatische slimme verticale boerderij

Semi-automatic smart vertical farm

Doelstellingen Functioneel semi-automatisch smart vertical farm-prototype bouwen met een werkingsprincipe van: HYDROPONICS Bewaak de klimaat omstandigheden van de vertical farm Bewaak de watercondities van de verticale boerderij Pas automatisch licht, zuurstof, water, voedingsstoffen, co2-niveau en temperatuur aan voor de gespecificeerde plant Functioneel semi-automatisch smart vertical farm-prototype bouwen met een werkingsprincipe van: HYDROPONICS Bewaak de klimaatomstandigheden…

Business Pitch

Business Pitch

Voordelen Flexibiliteit Kleine voetafdruk Gebruikersvriendelijk Geweldig voor restaurants en hotels Pesticidenvrije producten Besparingen op lange termijn Markten Product: Hydrocultuur verticale landbouwmodules. Clientèle: Consumenten, zoals hobbyisten, voedingsindustrie b.v. restaurants, hotels en supermarkten. Ons marktaandeel zou kunnen groeien tot 0,1% in de komende 5 jaar $ 13 miljoen marktaandeel op de wereldmarkt. Concurrentie Al veel concurrentie Waarom…

Groei verticale professionele service

Grow vertical professional service

Waarom Vertical Farming Waarom verticale farmia Steeds toenemende bevolking, vooral in stedelijke centra (volgens de Bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties (2009), zal de wereldbevolking toenemen van ongeveer 6,9 miljard in 2010 tot 9,2 miljard in 2050 of een toevoeging van ongeveer 2,3 miljard meer mensen om te voeden Ook het percentage stedelijke bevolking zal toenemen…