Radijs in de vertical farm

Radish in the vertical farm

Hoofdvraag Wat zijn de optimal teeltomstandigheden voor het telen van radijs in een Vertical farm voor de teeltaspecten van variaties in ras, teeltsystemen, lichtspectrum en substraat? Opzet proef 1 Vier verschillende lichtspectra Drie verschillende teeltsystemen Twee rassen Één voedingsoplossing Één substraat Semi gelijk klimaat Opzet proef 2 Verschil in substraat Verschil in teeltsysteem Invloed van…

Teelt van tomatenplanten in een gecontroleerde omgeving

Teelt van tomatenplanten in een gecontroleerde omgeving

Samenvatting Op dit moment is er onvoldoende kennis over het produceren van uniforme tomatenplanten van hoge kwaliteit in een kweekkamer in vergelijking met planten gekweekt in een kas. Het doel van het project is om de potentie van vertical farming voor de productie van uitgangsmateriaal voor tomaten te ontdekken. In het experiment van dit onderzoek…

Verbetering van de uniformiteit van het microklimaat in verticale teeltsystemen

SamenImproving the uniformity of the microclimate in vertical cultivation systems

Voorwoord Dit is een eindverslag van het afstudeerproject aan Hogeschool Inholland (Delft). Het project werd uitgevoerd in de verticale boerderij van het bedrijf Vertify in het World Horticulture Center (WHC), om de correlatie tussen luchtcirculatie (ventilatie) en microklimaat te onderzoeken, werd deze doelstelling voorgesteld door Vertify. Twee anemometers en één klimaatsensor werden gebruikt om de…

Semi-automatische slimme verticale boerderij

Semi-automatic smart vertical farm

Doelstellingen Functioneel semi-automatisch smart vertical farm-prototype bouwen met een werkingsprincipe van: HYDROPONICS Bewaak de klimaat omstandigheden van de vertical farm Bewaak de watercondities van de verticale boerderij Pas automatisch licht, zuurstof, water, voedingsstoffen, co2-niveau en temperatuur aan voor de gespecificeerde plant Functioneel semi-automatisch smart vertical farm-prototype bouwen met een werkingsprincipe van: HYDROPONICS Bewaak de klimaatomstandigheden…

Business Pitch

Business Pitch

Voordelen Flexibiliteit Kleine voetafdruk Gebruikersvriendelijk Geweldig voor restaurants en hotels Pesticidenvrije producten Besparingen op lange termijn Markten Product: Hydrocultuur verticale landbouwmodules. Clientèle: Consumenten, zoals hobbyisten, voedingsindustrie b.v. restaurants, hotels en supermarkten. Ons marktaandeel zou kunnen groeien tot 0,1% in de komende 5 jaar $ 13 miljoen marktaandeel op de wereldmarkt. Concurrentie Al veel concurrentie Waarom…

Leo Marcelis van Al Jazeera over verticale landbouw

Leo Marcelis of Al Jazeera on vertical farming

De wereldbevolking en het aantal mensen dat in steden woont, groeit. Tegelijkertijd neemt de vraag naar gezond, vers en lokaal geproduceerd voedsel toe. Vertical farming heeft de potentie om aan deze vraag te voldoen: door te telen in meerlagensystemen die letterlijk de lucht in gaan, kan in steden duurzaam, efficiënt en volledig gecontroleerd worden geteeld…

Groei verticale professionele service

Grow vertical professional service

Waarom Vertical Farming Waarom verticale farmia Steeds toenemende bevolking, vooral in stedelijke centra (volgens de Bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties (2009), zal de wereldbevolking toenemen van ongeveer 6,9 miljard in 2010 tot 9,2 miljard in 2050 of een toevoeging van ongeveer 2,3 miljard meer mensen om te voeden Ook het percentage stedelijke bevolking zal toenemen…

Vertical farming

Vertical farming

Vertical Farming is een nieuw teeltsysteem dat voor de tuinbouw veel nieuwe kansen biedt. Niet alleen voor de teelt zelf, maar ook nieuwe producten en markten kunnen bediend worden. Er ontstaan compleet nieuwe ketens Vertical Farming kun je als volgt omschrijven: Bij Vertical Farming worden planten ten behoeve van voedselvoorziening van als plantaardige grondstof in…

Fieldlab Vertical Farming gestart

Fieldlab Vertical Farming started

Onlangs is het Fieldlab Vertical Farming van start gegaan. Door de coronauitbraak had de start enige vertraging. Toch is in de verschillende werkpakketten voortgang geboekt.  Marktbewerking en Vraagarticulatie In het thema Marktbewerking en Vraagarticulatie – dat zich richt op het ontwikkelen van verdienmodellen op basis van inzicht in consumentperceptie van vertical farming – zijn de…