Vertical farming

Vertical farming

Vertical Farming is een nieuw teeltsysteem dat voor de tuinbouw veel nieuwe kansen biedt. Niet alleen voor de teelt zelf, maar ook nieuwe producten en markten kunnen bediend worden. Er ontstaan compleet nieuwe ketens Vertical Farming kun je als volgt omschrijven: Bij Vertical Farming worden planten ten behoeve van voedselvoorziening van als plantaardige grondstof in…

Fieldlab Vertical Farming gestart

Fieldlab Vertical Farming gestart

Onlangs is het Fieldlab Vertical Farming van start gegaan. Door de coronauitbraak had de start enige vertraging. Toch is in de verschillende werkpakketten voortgang geboekt.  Marktbewerking en Vraagarticulatie In het thema Marktbewerking en Vraagarticulatie – dat zich richt op het ontwikkelen van verdienmodellen op basis van inzicht in consumentperceptie van vertical farming – zijn de…