Fieldlab Vertical Farming 2019 – 2023

Met het oog op de sterk stijgende wereldbevolking is er grote behoefte aan vernieuwende landbouwmethoden om de productie van voedsel per vierkante meter sterk op te voeren. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het verticaal telen van producten in een gesloten, volledig geconditioneerde omgeving, waar de teelt (meestal) in meer lagen boven elkaar geproduceerd wordt met minimaal ruimtegebruik en zonder het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

De vooruitzichten voor deze manier van telen zijn erg goed en nemen met name buiten Nederland een grote vlucht, met enorme investeringen in vertical farms in de V.S. en Azië. Nederland als leidend tuinbouwland kent ook al meerdere partijen die zich bezig houden met vertical farming. De ontwikkelingen buiten Nederland gaan echter zo snel dat het de leidende positie van Nederland bedreigt, maar anderzijds ook grote kansen biedt. Duidelijk is dat stilstand in dit geval achteruitgang betekent. Als de Nederlandse tuinbouw onvoldoende bij deze wereldwijde ontwikkeling aanhaakt mist de sector de boot.

Vergelijkbare berichten